Styret 2018

Informasjon til medlemmer LFPS Vestfold 

Vestfold poliolag har et tett samarbeid med Buskerud poliolag og Telemark poliolag. Vi ønsker å informere om senskader etter polio. Vestfold poliolag ble stiftet i 1987.

LFPS (Landsforeningen for polioskadde)  www.lfps.no 

NHF : www.nhf.no 

POLIO BLADET: http://sjolie.no/blader/polio/blader.html

 
Grenseløst
 

Grenseløst Vi holder dere informert om våre aktiviteter i «Grenseløst», Norges Handikapforbund Oslofjord Vests medlemsblad. Bladet kommer ut 4 ganger i året. NHF Oslofjord Vest benytter LFPS-logoen i våre artikler, slik at stoffet er lett å finne blant alle de andre artiklene. Datoene for våre forskjellige aktiviteter står langt bak i bladet under lagenes aktiviteter. Det kan være lurt å notere datoene når du får bladet. Det er også mulig å få «Grenseløst» kun elektronisk. Da sparer vi miljø og penger. Om du er interessert i å motta bladet elektronisk, kan du sende en e-post til anna lisbeth@nhf.no, så ordner hun dette.

Vi har også en side på facebook: LFPS Vestfold. Du finner oss også med link fra LFPS' hjemmeside www.Ifps.no

Hvis det er noe som er uklart, ta kontakt med leder på telefon 911 93 461 eller e-post            toru-jac@online.no

Vi ser fram til å møte deg på våre aktiviteter.

Vennlig hilsen LFPS Vestfold                                                                                                                  Torunn Jacobsen leder

 

 

www.nhf.no