Styret 2018

Det er ikke lagt inn noen video

Informasjon til medlemmer LFPS Vestfold 

Vi får bingo inntektene fra Teknobingo Larvik. Vi oppfordrer våre medlemmer som spiller bingo til å spille på Teknobingo Larvik.
 
Vestfold poliolag har et tett samarbeid med Buskerud poliolag og Telemark poliolag. Vi ønsker å informere om senskader etter polio. Vestfold poliolag ble stiftet i 1987.

Vi har også en profil på Facebook

LFPS (Landsforeningen for polioskadde)  www.lfps.no 

NHF : www.nhf.no 

POLIO BLADET: //sjolie.no/blader/polio/blader.html

 
Grenseløst

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest medlemsblad, «Grenseløst», er bladet vi bruker til å holde dere informert om våre aktiviteter. Dette bladet kommer ut 4 ganger i året. NHF Oslofjord Vest benytter LFPS logoen i forbindelse med artikler vi skriver, slik at stoffet skal bli lett å finne blant alle de andre artiklene. Under lagenes aktiviteter langt bak i bladet, står det en oversikt med dato når de forskjellige aktivitetene skal være. Det kan være lurt å notere datoene når du får bladet.

Og hvis det er noe som er uklart, er det bare å ta kontakt med leder på telefon 911 93 461 eller e-post toru-jac@online.no

Vi ser fram til å møte deg på våre aktiviteter.

Hilsen

Styret i Vestfold poliolag

v/Torunn Jacobsen

www.nhf.no