LEDSAGERBEVIS

Ledsagerbevis skal bidra til å øke livskvaliteten for personer med nedsatt funksjonsevne.

Trenger du ledsager på sosiale og kulturelle arrangementer, vil et ledsagerbevis gi gratis adgang for din ledsager. Du må fremdeles betale for egen billett.

Ledsagerbeviset gjelder kun for inngangsbilletten, ikke for bevertning.

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, transportmidler og liknende hvor det offentlig fastsatte symbolet for ledsager er slått opp.

Ordningen er landsdekkende, og du kan benytte ledsagerbeviset på tvers av kommunegrenser:

Du kan bruke beviset på alle kommunale og fylkeskommunale kulturinstitusjoner, selv om symbolet ikke er slått opp. Du kan bruke det på arrangementer i regi av frivillige lag og foreninger som mottar kommunal eller fylkeskommunal støtte. NSB og alle busselskaper i Vestfold gir 50 % rabatt på billettpris for kortholder og ledsager.

Beviset blir tildelt etter sosialt og helsemessig behov og ikke ut fra alder eller økonomisk situasjon.

Du søker på eget skjema som du finner på nettet eller får i kommunen.

Er det noe du lurer på så ta kontakt med Jorunn Rimstad.