Årsmøte LFPS Vestfold                                                                                                                           Torsdag 14. mars på Torp Hotel (tidligere Sandefjord Motor hotel), Fokserød.

Likepersonkonferanse Torp Hotel (Fokserød)                                                                                           Fredag 10 mai - se under FAGKONFERANSEN 2019- mer info der 😄

Sommertreff                                                                                                                                              Onsdag 19 juni - Lunsj i Brekkeparken, Skien                                                                          AVLYST pga for få påmeldte                  

 

Medlemsmøte torsdag 10. oktober kl 17.00 

Vi møttes den 10. oktober på Torp Hotel på Fokserød kl. 17.00 til middag, i alt 20 medlemmer. Etter at middagen var fortært, introduserte Toril Kvaale Eriksen kveldens foredragsholder:

Sykepleier Stine Gjessing Bruun.

Hun har master i sykepleievitenskap og driver i dag sitt eget firma I balanse, der hun underviser i medisinsk yoga og hjelper pasienter med svimmelhetsproblematikk.

Besøk nettsiden til Stine for mer informasjon: www.i-balanse.com

Spørsmålet var: Kan medisinsk yoga hjelpe mennesker med kroniske sykdommer, deriblant senskader av polio? Og svaret er definitivt JA!

MediYoga ble utviklet av Göran Boll ca. år 2000, i tett samarbeid med Karolinska Institutet i Stockholm. Sykehuset praktiserer i dag medisinsk yoga i behandling av ryggplager, kreft, psykiatri, hjerteproblemer, Parkinson, MS, med mer.

Stine Bruun var ansatt ved Høgskolen i Vestfold da hun ble syk i ung alder. Hun fortalte åpent om sine egne helseutfordringer, virus på balansenerven og kronisk krystallsyke. Hun har måttet omstille livet sitt fullstendig og akseptere energiøkonomisering. Overgangen kan være brutal for en tidligere aktiv person, og kan medføre depresjoner og tungsinn. For henne er medisinsk yoga blitt en sentral og viktig del av å takle et liv med kronisk sykdom.Hun avmystifiserte ordet "yoga", medisinsk yoga dreier seg ikke om akrobatikk og vanskelige øvelser. Medisinsk yoga dreier seg om rolig innpust/utpust og indre ro og balanse. Vi lærte noen helt enkle puste- og avspenningsøvelser som kan utføres sittende/liggende og bidra til bedre helse.

Kurs i medisinsk yoga består av følgende: pusteteknikk, tilpassede øvelser (for den enkelte gruppe), avspenning av alle kroppens muskler og til slutt meditasjon.

Når vi er irriterte, sinte eller har dårlig samvittighet, "gir vi mental gass" (sympatikus-aktivering). Da øker stresshormonene i kroppen og forsterker smerter og negative tanker. Når vi "setter ned farta" (parasympatisk aktivering) og tar i bruk pusten, stimuleres velværehormoner og gir avspenning. Det igjen påvirker hjerte og kretsløp slik at vi takler smerter og problemer bedre.

Pusteøvelser i noen få minutter om dagen roer kroppen ned og aktiverer det parasympatiske (se avsnittet over). Det kan gi oss styrke til å møte hverdagen på en bedre måte. Medisinsk yoga bidrar også til mykere muskulatur og bedre pust og søvn. I henhold til nyere forskning har medisinsk yoga en dokumentert, gunstig effekt på mange lidelser og tilstander.

Mer informasjon om forskning på medisinsk yoga finner du på www.mediyoga.no

Balansen mellom aktivitet og hvile er essensiell for alle kronisk syke. De fleste med polio ble syke tidlig i livet, og mange har hatt omfattende operasjoner, lange sykehusopphold og smertefull opptrening. Til tross for senskader og smerter er poliorammede en tøff gjeng med en positiv livsinnstilling og et stort pågangsmot. Energiøkonomisering er blitt en naturlig del av deres hverdag.

Stine Bruun holdt et strålende foredrag, hun var tydelig og snakket et språk alle forstod. Hennes varme personlighet og inderlige tilstedeværelse gjorde inntrykk. Det var et lydhørt publikum som sugde til seg ny kunnskap. Vi gjorde øvelsene og kjente at det gjorde godt, pusten ble lettere, kroppen ledigere, og det inspirerte til å melde seg på et kurs i medisinsk yoga!

Ellen Damsleth

          

Julemøte torsdag 5 desember kl 17.00

Torp Hotell, Fokserød. Vi starter med servering av julemat 

Underholdning er ordnet 👍 Et ektepar skal synge for oss med kjente sanger og litt jule følelse vil vi få. Ta gjerne med gevinster til utlodning.

Vil du være med på dette, må du melde deg på til Torunn, telefon 911 93 461 eller på e-post toru-jac@online.no innen 28. november.

Vi håper på godt frammøte.