Årsmøte LFPS Vestfold                                                                                                                           Torsdag 14. mars på Torp Hotel (tidligere Sandefjord Motor hotel), Fokserød.

Likepersonkonferanse Torp Hotel (Fokserød)                                                                                           Fredag 10 mai - se under FAGKONFERANSEN 2019- mer info der 😄

Sommertreff                                                                                                                                              Onsdag 19 juni - Lunsj i Brekkeparken, Skien                                                                          AVLYST pga for få påmeldte                  

 

Medlemsmøte torsdag 10. oktober kl 17.00 

Torp hotell (tidligere Sandefjord Motor Hotel), Fokserød.

Det vil bli servert middag ved ankomst. Vi trenger påmelding så vi kan forberede hotellet på serveringen.

Klokken 18.00 får vi besøk av sykepleier Stine Bruun som vil holde et foredrag hun kaller «I balanse». Hun opplevde å bli akutt svimmel, en svimmelhet som det tok flere år å finne ut hva kom av. Hun vil fortelle om jakten på å bli svimmelfri og hvilke verktøy hun har god hjelp av i dag. 

Stine Bruun har kurs i noe som kalles Medisinsk Yoga, og hun vil demonstrere hvordan vi kan bearbeide muskelspenninger for å oppnå bedre fysisk og psykisk balanse.

Det blir utlodning, så fint hvis du kan ta med en liten gevinst. Påmelding til Torunn innen 4. oktober enten på telefon 911 93 461 eller mail: toru-jac@online.no

                                                                                                             

Julemøte torsdag 5 desember kl 17.00

Torp Hotell, Fokserød. Vi starter med servering av julemat 

Vi håper å finne noen som kan underholde, men det er ikke i orden ennå.

Vil du være med på dette, må du melde deg på til Torunn, telefon 911 93 461 eller på e-post toru-jac@online.noinnen 28. november.

Vi håper på godt frammøte.