Årsmøte LFPS Vestfold                                                                                                                           Torsdag 14. mars på Torp Hotel (tidligere Sandefjord Motor hotel), Fokserød.

Likepersonkonferanse Torp Hotel (Fokserød)                                                                                                      Fredag 10 mai - se under FAGKONFERANSEN 2019- mer info der 😄

Sommertreff                                                                                                                                                 Onsdag 19 juni - Lunsj i Brekkeparken, Skien                                                                          AVLYST pga for få påmeldte                  

Medlemsmøte torsdag 10. oktober                                                                                                               Mer info vil komme..... 

Julemøte torsdag 5 desember                                                                                                           Mer info vil komme.....