AKTIVITETSPLAN 2022

Årsmøte - Torsdag 17 mars kl 17.00 på Torp Hotel. 

Likepersonkonferansen - Fredag 13 mai på Torp Hotel kl 11.00-15.00. Egenandel k 100,-

Foredragsholder blir Lillian Festvåg, Sunnaas sykehus. Hun vil snakke om publisering av en artikkel hun selv har blitt interjuvet i. Tema yngre innvandrere med polio basert på gjennomgang av epikriser på Sunnas. Innledning om virus og vaksinasjon i verden idag. Informere kort om Sunnas. Hva de kan tilby og hvorfor det kan være viktig med en sjekk. Kom gjerne med spørsmål til henne.

Påmelding innen 6 mai til Torunn beskjed toru-jac@online.no eller mobil 911 93 461 

Sommertur - Torsdag 18 august kl 12.00
Lunsj på Redningsselskapets kurs - og konferansesenter Noatun. Vi drat til Noatun i Horten, der spiser vi lunsj og får omvisning. Styret vil være behjelpelig med transport for dem som ikke kjører selv. Påmelding til Torunn Jacobsen innnen kl 13 august.
 
Medlemsmøte - Torsdag 20 oktoberkl 17.00 på Torp HotelMer info kommer
 
Julemøte - Torsdag 1 desember kl 17.00 på Torp hotel. Mer info kommer
 
Cafe treff - Se egen fane