AKTIVITETSPLAN 2022

Årsmøte - Torsdag 17 mars kl 17.00 på Torp Hotel. 

Likepersonkonferansen - Fredag 13 mai på Torp Hotel kl 11.00-15.00. Foredragsholder blir Lillian Festvåg, Sunnaas sykehus. 

Sommerlunsj - Torsdag 18 august kl 12.00 Noatunet, Horten.
 
Medlemsmøte - Torsdag 20 oktober kl 17.00 på Torp HotelMer info kommer
 
Julemøte - Torsdag 1 desember kl 17.00 på Torp hotel. Mer info kommer
 
Cafe treff - Se egen fane